• Naziv: HLAPČIĆ FILIP
  • Naselje: Novo Selo na Dravi, 40000
  • Grad/Općina: Čakovec
  • Županija: Međimurska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
HLAPČIĆ FILIP EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2017 2.982,98 HRK 16.903,49 HRK
HLAPČIĆ FILIP EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 377,56 HRK 1.508,85 HRK
HLAPČIĆ FILIP EAFRD Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja - Mjera 6 2017 30.492,00 HRK 274.428,00 HRK
HLAPČIĆ FILIP EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 4.618,51 HRK 4.082,57 HRK
HLAPČIĆ FILIP EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2017 3.180,68 HRK 4.378,33 HRK
HLAPČIĆ FILIP EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 3.626,92 HRK 5.049,92 HRK
HLAPČIĆ FILIP EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 2.175,89 HRK 3.116,89 HRK
HLAPČIĆ FILIP EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 3.200,30 HRK 7.039,40 HRK
HLAPČIĆ FILIP Nacionalna potpora Očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja 2017 1.272,60 HRK 0,00 HRK
Ukupno 51.927,44 HRK 316.507,45 HRK