• Naziv: SLONKA BARICA
  • Naselje: Knez Gorica, 47205
  • Grad/Općina: Karlovac
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SLONKA BARICA EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2017 17.633,92 HRK 99.925,57 HRK
SLONKA BARICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 786,43 HRK 3.142,69 HRK
SLONKA BARICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 3.171,87 HRK 17.973,88 HRK
SLONKA BARICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 7.366,07 HRK 6.511,27 HRK
SLONKA BARICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 7.558,43 HRK 10.526,38 HRK
SLONKA BARICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.738,58 HRK 5.355,51 HRK
SLONKA BARICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 6.671,91 HRK 14.672,52 HRK
SLONKA BARICA Nacionalna potpora Očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja 2017 2.158,80 HRK 0,00 HRK
Ukupno 49.086,01 HRK 158.107,82 HRK