• Naziv: PAVELIĆ KATA
  • Naselje: Glavace, 53221
  • Grad/Općina: Otočac
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PAVELIĆ KATA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 126,67 HRK 506,31 HRK
PAVELIĆ KATA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.602,37 HRK 9.079,91 HRK
PAVELIĆ KATA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 5.528,36 HRK 5.355,18 HRK
PAVELIĆ KATA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.391,76 HRK 1.719,38 HRK
PAVELIĆ KATA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.149,59 HRK 1.646,79 HRK
PAVELIĆ KATA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.538,47 HRK 2.387,56 HRK
Ukupno 12.337,22 HRK 20.695,13 HRK