• Naziv: LALIĆ-KRAPP SVEMIRKA
  • Naselje: Gorice, 22222
  • Grad/Općina: Skradin
  • Županija: Šibensko-kninska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
LALIĆ-KRAPP SVEMIRKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 85,07 HRK 339,84 HRK
LALIĆ-KRAPP SVEMIRKA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 288,28 HRK 1.633,41 HRK
LALIĆ-KRAPP SVEMIRKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 837,18 HRK 1.164,35 HRK
LALIĆ-KRAPP SVEMIRKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 564,53 HRK 808,69 HRK
LALIĆ-KRAPP SVEMIRKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 736,88 HRK 1.623,20 HRK
Ukupno 2.511,94 HRK 5.569,49 HRK