• Naziv: ALEKSIĆ MILAN
  • Naselje: Gorići, 53225
  • Grad/Općina: Otočac
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ALEKSIĆ MILAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 240,55 HRK 961,09 HRK
ALEKSIĆ MILAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.876,62 HRK 10.634,33 HRK
ALEKSIĆ MILAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 3.058,67 HRK 3.441,14 HRK
ALEKSIĆ MILAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.329,19 HRK 3.250,78 HRK
ALEKSIĆ MILAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.358,85 HRK 1.946,54 HRK
ALEKSIĆ MILAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.128,01 HRK 4.531,25 HRK
Ukupno 10.991,89 HRK 24.765,13 HRK