• Naziv: FARKAŠ ANA
  • Naselje: Satnica Đakovačka, 31421
  • Grad/Općina: Satnica Đakovačka
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
FARKAŠ ANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 405,24 HRK 1.721,82 HRK
FARKAŠ ANA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 4.268,66 HRK 5.956,75 HRK
FARKAŠ ANA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 2.618,71 HRK 3.751,30 HRK
FARKAŠ ANA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 3.786,20 HRK 8.227,41 HRK
FARKAŠ ANA Nacionalna potpora Rasplodne krmače 2017 3.180,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 14.258,81 HRK 19.657,28 HRK