• Naziv: MANDIĆ MILAN
  • Naselje: Doljani, 53221
  • Grad/Općina: Otočac
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MANDIĆ MILAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 103,43 HRK 413,33 HRK
MANDIĆ MILAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 841,84 HRK 4.770,30 HRK
MANDIĆ MILAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 3.216,41 HRK 3.122,70 HRK
MANDIĆ MILAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.001,78 HRK 1.398,19 HRK
MANDIĆ MILAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 598,15 HRK 856,91 HRK
MANDIĆ MILAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 888,57 HRK 1.948,72 HRK
Ukupno 6.650,18 HRK 12.510,15 HRK