• Naziv: SABOLSKI IVICA
  • Naselje: Budrovci, 31400
  • Grad/Općina: Đakovo
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SABOLSKI IVICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 449,86 HRK 1.797,45 HRK
SABOLSKI IVICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 4.790,76 HRK 6.807,86 HRK
SABOLSKI IVICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.050,70 HRK 4.370,13 HRK
SABOLSKI IVICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 4.258,17 HRK 9.378,20 HRK
Ukupno 12.549,49 HRK 22.353,64 HRK