• Naziv: BOBIĆ STEVAN
  • Naselje: Dabar, 53222
  • Grad/Općina: Otočac
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BOBIĆ STEVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 773,05 HRK 3.088,93 HRK
BOBIĆ STEVAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 6.567,94 HRK 37.218,37 HRK
BOBIĆ STEVAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 709,63 HRK 627,03 HRK
BOBIĆ STEVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 6.078,00 HRK 11.586,51 HRK
BOBIĆ STEVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.738,58 HRK 5.355,51 HRK
BOBIĆ STEVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 5.341,31 HRK 16.116,49 HRK
Ukupno 23.208,51 HRK 73.992,84 HRK