• Naziv: TOTIĆ LJERKA
  • Naselje: Farkaševac, 10344
  • Grad/Općina: Farkaševac
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
TOTIĆ LJERKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 72,58 HRK 290,09 HRK
TOTIĆ LJERKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 780,29 HRK 1.090,32 HRK
TOTIĆ LJERKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 641,18 HRK 918,44 HRK
TOTIĆ LJERKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 692,93 HRK 1.513,43 HRK
Ukupno 2.186,98 HRK 3.812,28 HRK