• Naziv: HOSNI KATA
  • Naselje: Haganj, 10343
  • Grad/Općina: Gradec
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
HOSNI KATA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 104,73 HRK 418,64 HRK
HOSNI KATA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.123,93 HRK 1.573,45 HRK
HOSNI KATA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 833,74 HRK 1.194,27 HRK
HOSNI KATA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 999,97 HRK 2.184,09 HRK
Ukupno 3.062,37 HRK 5.370,45 HRK