• Naziv: ZAGORAC NADA
  • Naselje: Gornji Hruševec, 10413
  • Grad/Općina: Kravarsko
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ZAGORAC NADA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 216,03 HRK 863,38 HRK
ZAGORAC NADA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 2.595,32 HRK 2.164,88 HRK
ZAGORAC NADA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.092,62 HRK 2.920,57 HRK
ZAGORAC NADA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.846,88 HRK 2.645,64 HRK
ZAGORAC NADA EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2017 771,25 HRK 771,25 HRK
ZAGORAC NADA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.856,05 HRK 4.070,53 HRK
ZAGORAC NADA Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 620,31 HRK 0,00 HRK
Ukupno 9.998,46 HRK 13.436,25 HRK