• Naziv: VACLAVEK SLAVKO
  • Naselje: Daruvar, 43500
  • Grad/Općina: Daruvar
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VACLAVEK SLAVKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 290,45 HRK 1.160,52 HRK
VACLAVEK SLAVKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.786,33 HRK 3.878,29 HRK
VACLAVEK SLAVKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.873,05 HRK 2.683,10 HRK
VACLAVEK SLAVKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.456,95 HRK 5.406,55 HRK
Ukupno 7.406,78 HRK 13.128,46 HRK