• Naziv: MLADINIĆ ANTUN
  • Naselje: Pučišća, 21412
  • Grad/Općina: Pučišća
  • Županija: Splitsko-dalmatinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MLADINIĆ ANTUN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 34,84 HRK 139,29 HRK
MLADINIĆ ANTUN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 167,83 HRK 951,23 HRK
MLADINIĆ ANTUN EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 330,82 HRK 468,77 HRK
MLADINIĆ ANTUN EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 226,19 HRK 323,97 HRK
MLADINIĆ ANTUN EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 294,75 HRK 648,58 HRK
MLADINIĆ ANTUN Nacionalna potpora Maslinovo ulje 2017 7.550,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 8.604,43 HRK 2.531,84 HRK