• Naziv: MATIJAŠ IVAN
  • Naselje: Split, 21000
  • Grad/Općina: Split
  • Županija: Splitsko-dalmatinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MATIJAŠ IVAN EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2017 0,00 HRK 2.495,20 HRK
MATIJAŠ IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 492,77 HRK 24,52 HRK
MATIJAŠ IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 97,57 HRK 0,00 HRK
MATIJAŠ IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 434,55 HRK 298,11 HRK
MATIJAŠ IVAN EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 0,00 HRK 484,91 HRK
MATIJAŠ IVAN EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 0,00 HRK 295,33 HRK
MATIJAŠ IVAN EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 0,00 HRK 654,85 HRK
Ukupno 1.024,89 HRK 4.252,92 HRK