• Naziv: NIKŠIĆ DAMIR
  • Naselje: Gašinci, 31421
  • Grad/Općina: Satnica Đakovačka
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIKŠIĆ DAMIR EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2017 9,04 HRK 51,27 HRK
NIKŠIĆ DAMIR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 901,20 HRK 3.674,19 HRK
NIKŠIĆ DAMIR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 9.698,57 HRK 13.161,69 HRK
NIKŠIĆ DAMIR EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 2.617,01 HRK 5.355,51 HRK
NIKŠIĆ DAMIR EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 8.602,16 HRK 18.788,60 HRK
Ukupno 21.827,98 HRK 41.031,26 HRK