• Naziv: VINCETIĆ STJEPAN
  • Naselje: Samoborec, 10347
  • Grad/Općina: Vrbovec
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VINCETIĆ STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 109,27 HRK 436,58 HRK
VINCETIĆ STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.171,50 HRK 1.640,85 HRK
VINCETIĆ STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 852,39 HRK 1.221,05 HRK
VINCETIĆ STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.042,85 HRK 2.277,74 HRK
Ukupno 3.176,01 HRK 5.576,22 HRK