• Naziv: ZAREP IVAN
  • Naselje: Gornja Velika, 10346
  • Grad/Općina: Preseka
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ZAREP IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 93,57 HRK 373,99 HRK
ZAREP IVAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 2.076,30 HRK 1.777,43 HRK
ZAREP IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 906,63 HRK 1.264,97 HRK
ZAREP IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 555,20 HRK 795,30 HRK
ZAREP IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 804,03 HRK 1.763,31 HRK
Ukupno 4.435,73 HRK 5.975,00 HRK