• Naziv: MAJETIĆ MILAN
  • Naselje: Čovići, 53224
  • Grad/Općina: Otočac
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MAJETIĆ MILAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 224,68 HRK 897,83 HRK
MAJETIĆ MILAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.819,84 HRK 10.312,59 HRK
MAJETIĆ MILAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 2.176,42 HRK 1.792,41 HRK
MAJETIĆ MILAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.176,11 HRK 3.036,64 HRK
MAJETIĆ MILAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.301,01 HRK 1.863,73 HRK
MAJETIĆ MILAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.930,07 HRK 4.232,70 HRK
MAJETIĆ MILAN Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 750,00 HRK 0,00 HRK
MAJETIĆ MILAN Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 1.240,62 HRK 0,00 HRK
Ukupno 11.618,75 HRK 22.135,90 HRK