• Naziv: MATAKOVIĆ SLAVKO
  • Naselje: Brčevec, 10340
  • Grad/Općina: Vrbovec
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MATAKOVIĆ SLAVKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 149,27 HRK 596,35 HRK
MATAKOVIĆ SLAVKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.596,71 HRK 2.241,41 HRK
MATAKOVIĆ SLAVKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.013,14 HRK 1.451,37 HRK
MATAKOVIĆ SLAVKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.424,59 HRK 3.111,55 HRK
Ukupno 4.183,71 HRK 7.400,68 HRK