• Naziv: KOMAR MILKA
  • Naselje: Poljanski Lug, 10340
  • Grad/Općina: Vrbovec
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KOMAR MILKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 36,15 HRK 144,53 HRK
KOMAR MILKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 863,10 HRK 1.267,46 HRK
KOMAR MILKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 664,19 HRK 951,46 HRK
KOMAR MILKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 805,53 HRK 1.763,69 HRK
Ukupno 2.368,97 HRK 4.127,14 HRK