• Naziv: KATALENIĆ IVAN
  • Naselje: Valetić, 10347
  • Grad/Općina: Rakovec
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KATALENIĆ IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 49,42 HRK 197,38 HRK
KATALENIĆ IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 0,00 HRK 414,48 HRK
KATALENIĆ IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 0,00 HRK 465,02 HRK
KATALENIĆ IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 0,00 HRK 582,01 HRK
KATALENIĆ IVAN EAGF Program za male poljoprivrednike - Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 512,17 HRK 452,52 HRK
KATALENIĆ IVAN EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 471,86 HRK 255,96 HRK
KATALENIĆ IVAN EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 512,17 HRK 733,70 HRK
KATALENIĆ IVAN EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 424,24 HRK 321,87 HRK
Ukupno 1.969,86 HRK 3.422,94 HRK