• Naziv: ALEKSIĆ ĐURO
  • Naselje: Gorići, 53225
  • Grad/Općina: Otočac
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ALEKSIĆ ĐURO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 93,23 HRK 372,61 HRK
ALEKSIĆ ĐURO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 847,19 HRK 4.800,51 HRK
ALEKSIĆ ĐURO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 894,85 HRK 1.245,38 HRK
ALEKSIĆ ĐURO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 605,67 HRK 867,59 HRK
ALEKSIĆ ĐURO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 788,99 HRK 1.736,20 HRK
Ukupno 3.229,93 HRK 9.022,29 HRK