• Naziv: BASTAŠIĆ JOVAN
  • Naselje: Lipnica, 10347
  • Grad/Općina: Rakovec
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BASTAŠIĆ JOVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 349,60 HRK 1.396,94 HRK
BASTAŠIĆ JOVAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 0,00 HRK 3.300,86 HRK
BASTAŠIĆ JOVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.712,10 HRK 5.105,71 HRK
BASTAŠIĆ JOVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.788,71 HRK 3.660,51 HRK
BASTAŠIĆ JOVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.415,52 HRK 7.288,59 HRK
BASTAŠIĆ JOVAN Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 965,35 HRK 0,00 HRK
Ukupno 8.231,28 HRK 20.752,61 HRK