• Naziv: VRZIĆ VLADIMIR
  • Naselje: Vrzići, 53273
  • Grad/Općina: Senj
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VRZIĆ VLADIMIR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 65,91 HRK 263,35 HRK
VRZIĆ VLADIMIR EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 603,89 HRK 3.422,01 HRK
VRZIĆ VLADIMIR EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 463,51 HRK 409,50 HRK
VRZIĆ VLADIMIR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 632,50 HRK 880,14 HRK
VRZIĆ VLADIMIR EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 428,08 HRK 613,19 HRK
VRZIĆ VLADIMIR EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 557,66 HRK 1.227,11 HRK
Ukupno 2.751,55 HRK 6.815,30 HRK