• Naziv: PERIŠA JOSO
  • Naselje: Krković, 22223
  • Grad/Općina: Skradin
  • Županija: Šibensko-kninska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PERIŠA JOSO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 60,20 HRK 240,48 HRK
PERIŠA JOSO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 194,64 HRK 1.102,74 HRK
PERIŠA JOSO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 657,27 HRK 941,53 HRK
PERIŠA JOSO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 577,35 HRK 803,63 HRK
PERIŠA JOSO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 383,17 HRK 548,96 HRK
PERIŠA JOSO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 509,14 HRK 1.120,36 HRK
Ukupno 2.381,77 HRK 4.757,70 HRK