• Naziv: KIRASIĆ TATJANA
  • Naselje: Munjava Modruška, 47303
  • Grad/Općina: Josipdol
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KIRASIĆ TATJANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 288,26 HRK 1.151,95 HRK
KIRASIĆ TATJANA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 936,34 HRK 5.306,00 HRK
KIRASIĆ TATJANA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 4.067,92 HRK 3.062,31 HRK
KIRASIĆ TATJANA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.253,79 HRK 4.342,70 HRK
KIRASIĆ TATJANA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.317,67 HRK 1.492,38 HRK
KIRASIĆ TATJANA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.313,01 HRK 6.010,38 HRK
Ukupno 11.176,99 HRK 21.365,72 HRK