• Naziv: PETRIČEVIĆ MATO
  • Naselje: Ilača, 32248
  • Grad/Općina: Tovarnik
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PETRIČEVIĆ MATO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 371,73 HRK 1.541,64 HRK
PETRIČEVIĆ MATO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 3.988,85 HRK 5.582,44 HRK
PETRIČEVIĆ MATO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.439,33 HRK 2.061,86 HRK
PETRIČEVIĆ MATO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 3.543,76 HRK 7.749,84 HRK
Ukupno 9.343,67 HRK 16.935,78 HRK