• Naziv: SUNARA MARIJANA
  • Naselje: Virje, 48326
  • Grad/Općina: Virje
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SUNARA MARIJANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 43,70 HRK 174,59 HRK
SUNARA MARIJANA EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 423,11 HRK 590,33 HRK
SUNARA MARIJANA EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 267,33 HRK 382,95 HRK
SUNARA MARIJANA EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 375,27 HRK 822,98 HRK
SUNARA MARIJANA Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 750,00 HRK 0,00 HRK
SUNARA MARIJANA Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 1.832,97 HRK 0,00 HRK
Ukupno 3.692,38 HRK 1.970,85 HRK