• Naziv: ĐURAŠEVIĆ ĐURO
  • Naselje: Nijemci, 32245
  • Grad/Općina: Nijemci
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ĐURAŠEVIĆ ĐURO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 99,78 HRK 398,96 HRK
ĐURAŠEVIĆ ĐURO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.054,11 HRK 1.467,46 HRK
ĐURAŠEVIĆ ĐURO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 658,18 HRK 942,81 HRK
ĐURAŠEVIĆ ĐURO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 929,80 HRK 2.045,62 HRK
Ukupno 2.741,87 HRK 4.854,85 HRK