• Naziv: LIKOVIĆ MARIO
  • Naselje: Žakanje, 47276
  • Grad/Općina: Žakanje
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
LIKOVIĆ MARIO EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2017 807,30 HRK 4.574,53 HRK
LIKOVIĆ MARIO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 292,46 HRK 1.168,54 HRK
LIKOVIĆ MARIO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 829,88 HRK 4.702,71 HRK
LIKOVIĆ MARIO EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2017 2.565,90 HRK 3.532,03 HRK
LIKOVIĆ MARIO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.858,33 HRK 3.980,95 HRK
LIKOVIĆ MARIO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.755,26 HRK 2.514,38 HRK
LIKOVIĆ MARIO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.524,28 HRK 5.549,56 HRK
Ukupno 11.633,41 HRK 26.022,70 HRK