• Naziv: PETRIČEVIĆ ANTUN
  • Naselje: Divoševci, 35214
  • Grad/Općina: Velika Kopanica
  • Županija: Brodsko-posavska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PETRIČEVIĆ ANTUN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 115,35 HRK 460,95 HRK
PETRIČEVIĆ ANTUN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.107,37 HRK 1.541,71 HRK
PETRIČEVIĆ ANTUN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 691,65 HRK 990,80 HRK
PETRIČEVIĆ ANTUN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 976,82 HRK 2.149,12 HRK
Ukupno 2.891,19 HRK 5.142,58 HRK