• Naziv: KOVJANIĆ DRAGAN
  • Naselje: Draškovac, 44435
  • Grad/Općina: Dvor
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KOVJANIĆ DRAGAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 115,76 HRK 462,68 HRK
KOVJANIĆ DRAGAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 525,65 HRK 2.978,47 HRK
KOVJANIĆ DRAGAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 9.082,89 HRK 8.025,52 HRK
KOVJANIĆ DRAGAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.268,66 HRK 1.521,03 HRK
KOVJANIĆ DRAGAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 721,51 HRK 1.033,60 HRK
KOVJANIĆ DRAGAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.256,07 HRK 2.181,38 HRK
Ukupno 13.970,54 HRK 16.202,68 HRK