• Naziv: TOMIĆ MARA
  • Naselje: Jasenak, 47314
  • Grad/Općina: Ogulin
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
TOMIĆ MARA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 72,89 HRK 291,40 HRK
TOMIĆ MARA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 549,66 HRK 3.185,36 HRK
TOMIĆ MARA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 706,24 HRK 985,53 HRK
TOMIĆ MARA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 405,66 HRK 581,07 HRK
TOMIĆ MARA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 626,43 HRK 1.373,74 HRK
Ukupno 2.360,88 HRK 6.417,10 HRK