• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Dugo Selo, 10370
  • Grad/Općina: Dugo Selo
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 61,74 HRK 246,69 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 660,38 HRK 927,39 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 414,99 HRK 594,46 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 589,35 HRK 1.287,24 HRK
Ukupno 1.726,46 HRK 3.055,78 HRK