• Naziv: BARUŠIĆ MARKO
  • Naselje: Slatinik Drenjski, 31418
  • Grad/Općina: Drenje
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BARUŠIĆ MARKO EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2017 10.942,51 HRK 62.007,31 HRK
BARUŠIĆ MARKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 634,53 HRK 2.535,53 HRK
BARUŠIĆ MARKO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 7.366,07 HRK 6.511,27 HRK
BARUŠIĆ MARKO EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2017 5.344,91 HRK 7.357,42 HRK
BARUŠIĆ MARKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 6.094,57 HRK 8.486,07 HRK
BARUŠIĆ MARKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.656,37 HRK 5.237,72 HRK
BARUŠIĆ MARKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 5.377,83 HRK 11.829,09 HRK
Ukupno 39.416,79 HRK 103.964,41 HRK