• Naziv: MLINAC ALEN
  • Naselje: Ogulin, 47300
  • Grad/Općina: Ogulin
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MLINAC ALEN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 44,09 HRK 176,37 HRK
MLINAC ALEN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 355,67 HRK 2.015,66 HRK
MLINAC ALEN EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za mlade poljoprivrednike i preostali iznosi 2017 275,53 HRK 511,57 HRK
MLINAC ALEN EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 861,39 HRK 590,02 HRK
MLINAC ALEN EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 254,24 HRK 364,14 HRK
MLINAC ALEN EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2017 249,23 HRK 0,00 HRK
MLINAC ALEN EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 374,04 HRK 822,65 HRK
Ukupno 2.414,19 HRK 4.480,41 HRK