• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Palovec, 40321
  • Grad/Općina: Mala Subotica
  • Županija: Međimurska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 62,15 HRK 248,25 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 664,58 HRK 933,11 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 422,44 HRK 605,14 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 593,11 HRK 1.295,36 HRK
Ukupno 1.742,28 HRK 3.081,86 HRK