• Naziv: MATEJ BABIĆ
  • Naselje: Gunja, 32260
  • Grad/Općina: Gunja
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MATEJ BABIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 405,29 HRK 1.619,64 HRK
MATEJ BABIĆ EAFRD Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja - Mjera 6 2017 30.492,00 HRK 274.428,00 HRK
MATEJ BABIĆ EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2017 2.794,84 HRK 4.160,19 HRK
MATEJ BABIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 3.925,66 HRK 5.478,04 HRK
MATEJ BABIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 2.067,42 HRK 2.961,56 HRK
MATEJ BABIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 3.481,78 HRK 7.635,88 HRK
Ukupno 43.166,99 HRK 296.283,31 HRK