• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Sračinec, 42209
  • Grad/Općina: Sračinec
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 67,19 HRK 268,46 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 645,12 HRK 898,34 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 386,93 HRK 554,30 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 569,17 HRK 1.252,21 HRK
Ukupno 1.668,41 HRK 2.973,31 HRK