• Naziv: DARKO COPAN
  • Naselje: Apatija, 42230
  • Grad/Općina: Ludbreg
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DARKO COPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 118,06 HRK 471,85 HRK
DARKO COPAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 504,73 HRK 2.860,10 HRK
DARKO COPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.134,14 HRK 1.579,24 HRK
DARKO COPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 680,44 HRK 974,70 HRK
DARKO COPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.000,90 HRK 2.201,33 HRK
Ukupno 3.438,27 HRK 8.087,22 HRK