• Naziv: SENTOČNIK-PEČARIĆ GJURGJICA
  • Naselje: Veliki Potočec, 48260
  • Grad/Općina: Križevci
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SENTOČNIK-PEČARIĆ GJURGJICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 102,83 HRK 411,00 HRK
SENTOČNIK-PEČARIĆ GJURGJICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.038,11 HRK 854,70 HRK
SENTOČNIK-PEČARIĆ GJURGJICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 996,21 HRK 1.390,30 HRK
SENTOČNIK-PEČARIĆ GJURGJICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 771,98 HRK 1.105,88 HRK
SENTOČNIK-PEČARIĆ GJURGJICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 883,61 HRK 1.937,82 HRK
SENTOČNIK-PEČARIĆ GJURGJICA Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 750,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 4.542,74 HRK 5.699,70 HRK