• Naziv: BIO AGRAM D.O.O.
  • Naselje: Lučko, 10250
  • Grad/Općina: Zagreb
  • Županija: Grad Zagreb
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BIO AGRAM D.O.O. EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 628,63 HRK 2.512,33 HRK
BIO AGRAM D.O.O. EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 4.485,44 HRK 6.425,29 HRK
BIO AGRAM D.O.O. EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2017 6.258,83 HRK 8.615,47 HRK
BIO AGRAM D.O.O. EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 7.140,67 HRK 9.941,54 HRK
BIO AGRAM D.O.O. EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.551,66 HRK 5.087,73 HRK
BIO AGRAM D.O.O. EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 6.299,39 HRK 13.858,25 HRK
Ukupno 28.364,62 HRK 46.440,61 HRK