• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Draškovec, 40325
  • Grad/Općina: Prelog
  • Županija: Međimurska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 56,73 HRK 226,78 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 746,73 HRK 759,08 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 327,13 HRK 468,62 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2017 393,00 HRK 0,00 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 769,66 HRK 1.091,54 HRK
Ukupno 2.293,25 HRK 2.546,02 HRK