• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Palinovec, 40320
  • Grad/Općina: Donji Kraljevec
  • Županija: Međimurska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 62,36 HRK 249,20 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 604,09 HRK 842,84 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 366,40 HRK 524,81 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 535,79 HRK 1.174,94 HRK
Ukupno 1.568,64 HRK 2.791,79 HRK