• Naziv: TOMISLAV VUKELIĆ
  • Naselje: Knez Gorica, 47205
  • Grad/Općina: Karlovac
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
TOMISLAV VUKELIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 179,38 HRK 716,84 HRK
TOMISLAV VUKELIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 769,54 HRK 4.360,49 HRK
TOMISLAV VUKELIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.723,13 HRK 2.399,10 HRK
TOMISLAV VUKELIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.033,75 HRK 1.480,78 HRK
TOMISLAV VUKELIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.520,41 HRK 3.344,30 HRK
Ukupno 5.226,21 HRK 12.301,51 HRK