• Naziv: SLAVEK GRGAC
  • Naselje: Poljana Lekenička, 44272
  • Grad/Općina: Lekenik
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SLAVEK GRGAC EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 81,49 HRK 325,74 HRK
SLAVEK GRGAC EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 280,46 HRK 1.589,44 HRK
SLAVEK GRGAC EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 782,58 HRK 1.089,57 HRK
SLAVEK GRGAC EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 469,22 HRK 672,09 HRK
SLAVEK GRGAC EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 690,36 HRK 1.518,70 HRK
Ukupno 2.304,11 HRK 5.195,54 HRK