• Naziv: DARKO ROGAN
  • Naselje: Mala Gorica, 44273
  • Grad/Općina: Petrinja
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DARKO ROGAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 142,06 HRK 567,50 HRK
DARKO ROGAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 607,08 HRK 3.440,18 HRK
DARKO ROGAN EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2017 1.194,12 HRK 1.643,78 HRK
DARKO ROGAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.363,09 HRK 1.897,50 HRK
DARKO ROGAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 816,89 HRK 1.170,20 HRK
DARKO ROGAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.202,14 HRK 2.645,07 HRK
Ukupno 5.325,38 HRK 11.364,23 HRK