• Naziv: NIKOLA MIŠKULIN
  • Naselje: Gospić, 53000
  • Grad/Općina: Gospić
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIKOLA MIŠKULIN EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2017 10.084,11 HRK 57.142,76 HRK
NIKOLA MIŠKULIN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 822,76 HRK 3.287,58 HRK
NIKOLA MIŠKULIN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 7.307,14 HRK 41.407,21 HRK
NIKOLA MIŠKULIN EAFRD Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - Mjera 10 2017 15.482,55 HRK 87.734,40 HRK
NIKOLA MIŠKULIN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.538,17 HRK 1.918,41 HRK
NIKOLA MIŠKULIN EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2017 8.326,18 HRK 11.461,12 HRK
NIKOLA MIŠKULIN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 8.378,61 HRK 13.069,37 HRK
NIKOLA MIŠKULIN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.738,58 HRK 5.355,51 HRK
NIKOLA MIŠKULIN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 6.876,78 HRK 17.263,33 HRK
Ukupno 62.554,88 HRK 238.639,69 HRK