• Naziv: RICIJAŠ IVANKA
  • Naselje: Letovčan Tomaševečki, 49290
  • Grad/Općina: Klanjec
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
RICIJAŠ IVANKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 53,50 HRK 214,23 HRK
RICIJAŠ IVANKA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 295,33 HRK 1.673,62 HRK
RICIJAŠ IVANKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 0,00 HRK 593,62 HRK
RICIJAŠ IVANKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 0,00 HRK 361,48 HRK
RICIJAŠ IVANKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 0,00 HRK 833,50 HRK
RICIJAŠ IVANKA EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za mlade poljoprivrednike i preostali iznosi 2017 353,16 HRK 655,24 HRK
RICIJAŠ IVANKA EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.181,94 HRK 101,85 HRK
RICIJAŠ IVANKA EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 347,44 HRK 158,29 HRK
RICIJAŠ IVANKA EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2017 106,84 HRK 0,00 HRK
RICIJAŠ IVANKA EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 451,00 HRK 159,36 HRK
Ukupno 2.789,21 HRK 4.751,19 HRK